tekst mój własny

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SPINNEX.PL

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.spinnex.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. DEFINICJE

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE